Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2)

Dit wetsvoorstel strekt tot de implementatie van de wijzigingsrichtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van hybride mismatches in de Europese Unie en met derde landen (ATAD2). De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde belastingontwijking aan te pakken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris FIN
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Belasting
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35241
KetenID WGK008512

Opschrift

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2016, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
26-01-2018 Implementatieschema EU-richtlijn
29-10-2018 Internetconsultatie (start)
10-12-2018 Internetconsultatie (eind)
10-05-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 13-05-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
05-06-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 25-06-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
10-10-2019 Verslag
22-10-2019 Nota n.a.v. verslag
22-10-2019 Nota van wijziging
14-11-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 28-11-2019 Memorie van antwoord
28-11-2019 Voorlopig verslag
06-12-2019 Nota n.a.v. Verslag
09-12-2019 Plenaire behandeling Eerste Kamer
17-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 27-12-2019 Bekendmaking stb-2019-508
01-01-2020 Inwerkingtreding stb-2019-508

Startpagina

Acties

Delen regeling