Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet

Het besluit heeft tot doel het Besluit hygiene en veiligheid badinrichtingen te moderniseren door gedetailleerde middelvoorschriften te vervangen door algemene doelvoorschriften. Deze houden in dat er een zorgplicht geldt voor de exploitant van een zwembad en dat een risicoanalyse en beheersplan moeten worden opgesteld. Dit moet leiden tot vereenvoudiging van regelgeving en meer keuzevrijheid voor de exploitant. Daarnaast zullen waterkwaliteits- en monitoringsvereisten worden geactualiseerd en de regelgeving geschikt gemaakt voor inbouw in het stelsel van de Omgevingswet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008599
Status Voortijdig beƫindigd

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving met betrekking tot het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een waterbassin (Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-05-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling