Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit houders van dieren i.v.m. verbetering I&R-hond

De identificatie- en registratieplicht voor honden wordt overgeheveld van het Besluit identificatie en registratie van dieren naar het Besluit houders van dieren (Bhd). Hierbij zal worden geregeld dat chippers van honden ook moeten worden geregistreerd, tenzij ze dierenartsen zijn. De vaststelling van de verplichtingen in het Bhd zal vrij abstract zijn: veel voorschriften zullen op het niveau van ministeriële regeling worden vastgesteld. Deze wijziging biedt ook de mogelijkheid om bij ministeriële regeling een paspoortplicht voor honden te regelen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008618

Opschrift

Besluit van ……… , houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het verbeteren van de identificatie en registratie van honden

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-07-2020 Internetconsultatie (start)
19-08-2020 Internetconsultatie (eind)
22-01-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-06-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
16-08-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
05-03-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-04-2021 Advies Raad van State uitgebracht
30-08-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 10-09-2021 Bekendmaking stb-2021-426
01-11-2021 Inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling