Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35489
KetenID WGK008647

Opschrift

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-12-2017 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
31-01-2018 Internetconsultatie (eind)
08-04-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-05-2019 Internetconsultatie (eind)
27-09-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-11-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
30-01-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 11-06-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35489
16-07-2020 Verslag
11-11-2021 Nota n.a.v. verslag
11-11-2021 Nota van wijziging
06-12-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
16-02-2022 Tweede nota van wijziging
22-03-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 22-04-2022 Voorlopig verslag Kamerstukken 35489
19-05-2022 Memorie van antwoord
07-06-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
Bekendmaking 01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2022-341
13-07-2022 Bekendmaking stb-2022-292
22-08-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-341

Startpagina

Acties

Delen regeling