Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Dit wetsvoorstel regelt voor nieuwe kwaliteitsstandaarden met een risico op (zeer) hoge kosten, dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Medische Zorg, na afstemming in de ministerraad, eerst akkoord moeten geven op de financiële consequenties daarvan. Zo kunnen we de kosten van de collectieve (zorg)uitgaven beheersen. De Tweede Kamer controleert de ministers bij het uitoefenen van deze bevoegdheid.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35124
KetenID WGK008701

Opschrift

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard niet in het openbaar register op te nemen (Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-04-2018 Internetconsultatie (eind)
29-06-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-07-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
29-10-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 21-01-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
08-03-2019 Verslag
25-04-2019 Nota n.a.v. verslag
22-05-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
16-01-2020 Nota van wijziging
16-01-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
21-01-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 25-02-2020 Voorlopig verslag
26-05-2020 Memorie van antwoord
16-06-2020 Nader voorlopig verslag
02-07-2020 Nadere memorie van antwoord
07-07-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
08-09-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 23-09-2020 Bekendmaking stb-2020-346
25-03-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-143
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-143
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling