Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de mogelijkheid van de-activering van de quotumheffing en opleggen heffing in het tweede jaar na activering

In verband met de activering van de quotumheffing worden enkele flankerende maatregelen geregeld: Het betreft de mogelijkheid de quotumheffing na activering ook weer te de-activeren indien de streefcijfers in latere jaren wel worden gehaald. Daarnaast wordt geregeld dat de heffing over het eerste jaar na activering niet wordt opgelegd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris SZW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34956
KetenID WGK008721

Opschrift

wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, teneinde de-activering van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-02-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-02-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
09-04-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 01-06-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
20-06-2018 Nota van wijziging
17-07-2018 Verslag
24-09-2018 Nota n.a.v. verslag
09-10-2018 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
26-11-2018 Tweede nota van wijziging
15-01-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
22-01-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 19-03-2019 Voorlopig verslag
24-04-2019 Memorie van antwoord
09-07-2019 Nader voorlopig verslag
09-09-2019 Nadere memorie van antwoord
24-09-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
05-11-2019 Plenaire behandeling Eerste Kamer
12-11-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 03-12-2019 Bekendmaking stb-2019-440
03-12-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2019-441
04-12-2019 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling