Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Deze wet moet de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden van publieke en private organisaties voor de vervulling van een taak van algemeen belang van een adequate juridische basis voorzien, rekening houdend met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Met dit wetsvoorstel wordt niet alleen de aanpak van fraude versterkt, maar worden ook de mogelijkheden van gegevensdeling in samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met de aanpak van ondermijning verbeterd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35447
KetenID WGK008727

Opschrift

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-07-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-09-2018 Internetconsultatie (eind)
07-06-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 21-06-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-11-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 24-04-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
20-05-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
02-06-2020 Verslag
16-10-2020 Nota n.a.v. verslag
16-10-2020 Nota van wijziging
04-11-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
29-12-2020 Wetgevingsoverleg
17-12-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling