Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie EU richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van een aantal wijzigingen van de richtlijn aandeelhoudersrechten om de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders te bevorderen. De richtlijn wordt deels geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek en deels in de Wet financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer. Het relevante onderdeel voor het Burgerlijk Wetboek ziet op het beloningsbeleid en –verslag van beursgenoteerde vennootschappen almede (materiële) transacties met verbonden partijen, zoals een bestuurder of een aandeelhouder. Het onderdeel voor de Wet financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer bevat regels ten aanzien van aandeelhoudersbetrokkenheid van institutionele beleggers, vermogensbeheerders en volmacht adviseurs.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister FIN
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35058
KetenID WGK008744

Opschrift

Wetsvoorstel houdende wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer in verband met implementatie van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
09-10-2017 Implementatieschema EU-richtlijn
27-03-2018 Internetconsultatie (eind)
13-07-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-07-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-09-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 16-10-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
04-12-2018 Verslag
01-03-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
04-03-2019 Nota van wijziging
05-03-2019 Nota n.a.v. verslag
13-03-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
27-03-2019 Tweede nota van wijziging
27-03-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
02-04-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 04-06-2019 Voorlopig verslag
27-06-2019 Memorie van antwoord
17-09-2019 Nader voorlopig verslag
09-10-2019 Nadere memorie van antwoord
15-10-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
05-11-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 26-11-2019 Bekendmaking stb-2019-423
29-11-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2019-436
01-12-2019 Inwerkingtreding stb-2019-436
03-09-2020 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling