Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet digitale melding vermissing rijbewijs

In geval van de aanvraag van een nieuw of vervangend rijbewijs ivm diefstal of vermissing van het oude dient officieel een proces-verbaal van diefstal of vermissing te worden overgelegd. In de praktijk heeft dit geleid tot problemen en wordt deze eis niet meer gehandhaafd. Het wetsvoorstel biedt de basis om deze eis te schrappen en te vervangen door een eigen mededeling van de houder.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35617
KetenID WGK008756

Opschrift

wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het laten vervallen van de verplichting een proces-verbaal van aangifte bij de politie op te maken in geval van diefstal of vermissing van het rijbewijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-07-2019 Internetconsultatie (start)
15-09-2019 Internetconsultatie (eind)
21-08-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-09-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-09-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 02-11-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
14-12-2020 Verslag
16-12-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
08-03-2021 Nota van wijziging
17-03-2021 Nota n.a.v. verslag
15-04-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
22-04-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
22-04-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
Eerste Kamer 18-05-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
18-05-2021 Memorie van antwoord
18-05-2021 Voorlopig verslag
25-05-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
25-05-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 07-06-2021 Bekendmaking stb-2021-262

Startpagina

Acties

Delen regeling