Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Amvb op basis van Ambtenarenwet 2017 (Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017)

De Ambtenarenwet 2017 bevat grondslagen om bepaalde zaken bij algemene maatregel van bestuur nader uit te werken. Deze AMvB dient daartoe. Dit staat apart van een rijksbrede AMvB met technische aanpassingen ten behoeve van de invoering van de Wnra

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008766

Opschrift

Besluit tot uitvoering van de Ambtenarenwet 2017 (Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-05-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
07-06-2019 Internetconsultatie (eind)
12-07-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-09-2019 Advies Raad van State uitgebracht
30-09-2019 Bekrachtiging
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling