Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Besluit experiment kwalificatiestructuur inzake ruimte voor de regio

Het ontwerpbesluit biedt ruimte aan maximaal 15 mbo-instellingen om in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven het onderwijs nadrukkelijker aan te laten sluiten op de vraag vanuit de regio. Dit gebeurt door de regio meer ruimte te geven bij het ontwikkelen van delen van de in de bijlage bij het ontwerpbesluit opgenomen kwalificaties.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister OCW
Soort regeling
Amvb
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK008771

Opschrift

Besluit van 18 december 2018, houdende bepalingen voor een experiment met beroepsopleidingen en kwalificaties met een regionale specialisatie in het middelbaar beroepsonderwijs (Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-01-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
02-03-2018 Internetconsultatie (eind)
08-05-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-05-2018 Voorhang start Tweede Kamer
15-05-2018 Voorhang einde Tweede Kamer
13-06-2018 Voorhang einde Eerste Kamer
28-06-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-09-2018 Advies Raad van State uitgebracht
12-12-2018 Bekrachtiging

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.