Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten inzake de berekening van de specifieke uitkering

Dit besluit past het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten aan. Dit is nodig omdat bij inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie, de grondslag van de specifieke uitkering voor het regionaal programma wijzigt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008773

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit regionale meld-en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten inzake de berekening van de specifieke uitkering

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-06-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-06-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-07-2018 Advies Raad van State uitgebracht
23-08-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 27-09-2018 Bekendmaking stb-2018-330
19-10-2018 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2018-363
01-08-2019 Volledige inwerkingtreding
01-08-2019 Inwerkingtreding stb-2018-363
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling