Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Besluit tot wijziging van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten inzake de berekening van de specifieke uitkering

Dit besluit past het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten aan. Dit is nodig omdat bij inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie, de grondslag van de specifieke uitkering voor het regionaal programma wijzigt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister OCW
Soort regeling
Amvb
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK008773

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit regionale meld-en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten inzake de berekening van de specifieke uitkering

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-06-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-06-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-07-2018 Advies Raad van State uitgebracht
23-08-2018 Bekrachtiging
Bekendmaking 27-09-2018 Bekendmaking stb-2018-330
19-10-2018 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2018-363
01-08-2019 Volledige inwerkingtreding

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.