Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Het Aanvullingsbesluit geluid wijzigt de amvb's onder de Omgevingswet en bevat regels voor de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen en regels voor geluidgevoelige objecten in de nabijheid van die geluidbronnen. Ook bevat het besluit regels over de sanering van te hoge geluidbelastingen die afkomstig zijn van decentrale infrastructuur. De bestaande amvb's onder de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer worden ingetrokken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Geluid
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008794

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-02-2019 Internetconsultatie (start)
08-04-2019 Internetconsultatie (eind)
04-10-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-10-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
18-02-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
03-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
07-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
09-12-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 28-12-2020 Bekendmaking stb-2020-557

Startpagina

Acties

Delen regeling