Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet luchtvaart (Omvorming slotcoördinator (SACN) tot publiekrechtelijke ZBO)

De functie van slotcoördinator wordt nu uitgeoefend door de Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN): een privaatrechtelijk ZBO. Met dit wetsvoorstel wordt SACN omgevormd tot een publiekrechtelijk ZBO. Ook wordt voorzien in een grondslag voor de slotcoördinator om een tarief te heffen voor het gebruik van slots.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35060
KetenID WGK008825

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-02-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
26-03-2018 Internetconsultatie (eind)
29-06-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 13-07-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-08-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-10-2018 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer Kamerstukken 35060
29-10-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
13-12-2018 Verslag
06-02-2019 Nota n.a.v. verslag
07-03-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 19-03-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35060
26-03-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 19-04-2019 Bekendmaking stb-2019-150
31-01-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-25
01-04-2020 Inwerkingtreding stb-2020-25

Startpagina

Acties

Delen regeling