Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wetsvoorstel verlaagd wettelijk collegegeld

Citaat uit regeerakkoord Rutte III - We halveren het collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs (HBO/WO) met ingang van het collegejaar 2018/19. - Voor de (academische) PABO’s halveren we het collegegeld voor de eerste twee jaar. Hiermee maken we studeren aan de (academische) PABO extra aantrekkelijk. NB: In de begrotingsbehandeling van 7 december 2017 is aangekondigd dat de doelgroep van de pabo uitgebreid zal worden naar alle lerarenopleidingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister OCW
Soort regeling
Wet
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK008832

Opschrift

Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-12-2017 Internetconsultatie (start)
12-01-2018 Internetconsultatie (eind)
02-02-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-02-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-03-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 19-03-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34911
05-04-2018 Verslag
10-04-2018 Nota n.a.v. verslag
24-04-2018 Plenaire behandeling Tweede Kamer
26-04-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 04-06-2018 Voorlopig verslag Kamerstukken 34911
08-06-2018 Memorie van antwoord
12-06-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
10-07-2018 Plenaire behandeling Eerste Kamer
10-07-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 27-07-2018 Bekendmaking stb-2018-225
27-07-2018 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-09-2018 Inwerkingtreding stb-2018-227

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.