Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het eigen risico

Met dit wetsvoorstel wordt het eigen risico voor de zorgverzekering bevroren op 385 euro per jaar. Door de indexatie tot en met 2021 buiten werking te stellen kan het eigen risico op dit niveau gehandhaafd blijven.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister VWS
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK008847

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-02-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 19-02-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-03-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 09-04-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 34929
17-05-2018 Verslag
31-05-2018 Nota n.a.v. verslag
06-06-2018 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
12-06-2018 Plenaire behandeling Tweede Kamer
19-06-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 17-07-2018 Voorlopig verslag Kamerstukken 34929
17-08-2018 Memorie van antwoord
11-09-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
11-09-2018 Plenaire behandeling Eerste Kamer
25-09-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 05-10-2018 Bekendmaking stb-2018-337
01-01-2019 Inwerkingtreding stb-2018-337

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.