Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Kieswet vereenvoudiging stemmen buitenland

Op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming is tot op heden twee keer geëxperimenteerd met een ander dan thans in de Kieswet voorgeschreven model stembiljet voor het stemmen in het buitenland. Het doel van het experiment was om kiezers die vanuit het buitenland aan de verkiezingen deelnemen, beter te faciliteren bij het uitbrengen van hun stem. Aangezien de experimenten succesvol zijn gebleken – zo heeft het gebruik van het nieuwe stembiljet geleid tot een vermindering van het aantal ongeldige stemmen – is er aanleiding het gebruik van het nieuwe model stembiljet voor het stemmen in het buitenland te bestendigen en daarom in de Kieswet vast te leggen. Dit wetsvoorstel strekt daartoe. Daarnaast heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de brief van 19 juni 2017 aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de evaluatie van Tweede Kamerverkiezing van 2017, waarbij onder meer het stemmen door kiezers in het buitenland is geëvalueerd, het voornemen kenbaar gemaakt om het stemmen door kiezers in het buitenland verder te vereenvoudigen en daartoe voorstellen gedaan. In het voorliggende wetsvoorstel worden die voorstellen uitgewerkt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35012
KetenID WGK008876

Opschrift

Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-12-2017 Internetconsultatie (start)
08-01-2018 Internetconsultatie (eind)
01-06-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 13-06-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-07-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 05-09-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
11-10-2018 Verslag
30-10-2018 Nota n.a.v. verslag
15-11-2018 Plenaire behandeling Tweede Kamer
20-11-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 27-11-2018 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
04-12-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 19-12-2018 Bekendmaking
22-02-2019 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling