Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van Boek 7 van het BW in verband met de uitbreiding van het benadelingsverbod voor klokkenluiders

In artikel 7:658c BW wordt een regeling getroffen zodat degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht en melding doet van een vermoeden van een misstand eveneens wettelijk wordt beschermd tegen benadeling als gevolg van deze melding.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008881
Status Voortijdig beƫindigd

Opschrift

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van het benadelingsverbod voor klokkenluiders

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 31-01-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
07-03-2019 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling