Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Het wetsvoorstel beoogt een eenduidige indexering van de eigen bijdrage in de huurtoeslag en beperking van de armoedeval bij het overschrijden van de maximale inkomensgrenzen. Het betreft twee wijzigingen uit het regeerakkoord 2017. Ten eerste wordt de eigen bijdrage in de huurtoeslag geïndexeerd met huurprijsontwikkeling, in plaats van met ofwel huurprijsontwikkeling ofwel bijstandsontwikkeling (schrappen KAN-bepaling). Ten tweede wordt de huurtoeslag over een langer inkomenstraject afgebouwd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 34940
KetenID WGK008885

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-12-2017 Internetconsultatie (start)
12-01-2018 Internetconsultatie (eind)
16-02-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 27-02-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
28-03-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-04-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
27-05-2018 Verslag
27-06-2018 Nota n.a.v. verslag
05-07-2018 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
06-09-2018 Plenaire behandeling Tweede Kamer
11-09-2018 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 06-11-2018 Voorlopig verslag
04-12-2018 Memorie van antwoord
21-01-2019 Nader voorlopig verslag
25-01-2019 Nadere memorie van antwoord
29-01-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
05-03-2019 Plenaire behandeling Eerste Kamer
12-03-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 27-03-2019 Bekendmaking stb-2019-122
16-05-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2019-171
01-01-2020 Inwerkingtreding stb-2020-171

Startpagina

Acties

Delen regeling