Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Bedenktijd voor beursvennootschappen

Het voorontwerp strekt er toe het bestuur van een beursvennootschap meer tijd en rust te gunnen voor de inventarisatie en weging van belangen van de vennootschap en haar stakeholders. Daartoe krijgt het bestuur de mogelijkheid om een bedenktijd in te roepen wanneer een aandeelhouder het ontslag van een bestuurder of commissaris voorstelt of ingeval een (vijandig) ovenamebod wordt aangekondigd. Het voorontwerp strekt ter uitvoering van het regeerakkoord.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister EZK
Staatssecretaris EZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK008899

Opschrift

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door beursvennootschappen

Opmerking

2.4 Economie, innovatiebeleid en vestigingsklimaat Een goed en gelijk speelveld voor ondernemers

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-12-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
07-02-2019 Internetconsultatie (eind)
05-07-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-10-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling