Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Bedenktijd voor beursvennootschappen

Het voorontwerp strekt er toe het bestuur van een beursvennootschap meer tijd en rust te gunnen voor de inventarisatie en weging van belangen van de vennootschap en haar stakeholders. Daartoe krijgt het bestuur de mogelijkheid om een bedenktijd in te roepen wanneer een aandeelhouder het ontslag van een bestuurder of commissaris voorstelt of ingeval een (vijandig) ovenamebod wordt aangekondigd. Het voorontwerp strekt ter uitvoering van het regeerakkoord.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s)
Minister EZK
Staatssecretaris EZK
Soort regeling
Wet
Onderwerp
Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK008899

Opschrift

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door beursvennootschappen

Opmerking

2.4 Economie, innovatiebeleid en vestigingsklimaat Een goed en gelijk speelveld voor ondernemers

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-12-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.