Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging AIB, Dagloonbesluit en Schattingsbesluit in verband met individueel keuzebudget

In enkele besluiten wordt geregeld hoe om te gaan met het in aanmerking te nemen loon indien sprake is van een CAO waarin voorzien in individueel keuzebudget. Daarbij kunnen werknemers zelf kiezen op welke momenten loonbestanddelen als vakantiegeld en eindejaarsuitkering worden uitbetaald. Er is dus geen sprake meer van reservering of opbouw, waardoor deze bestanddelen niet langer afzonderlijk herkenbaar zijn. Daarbij wordt zo veel mogelijk uitgegaan van het bedrag dat wordt opgebouwd, waarbij het moment van uitbetaling niet meer van belang is.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008911

Opschrift

Wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met het individueel keuzebudget

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-05-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
17-06-2020 Internetconsultatie (eind)
25-09-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling