Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verduidelijking art. 2:20 BW ter bestrijding van radicale antidemocratische organisaties

Het regeerakkoord stelt dat de verbodsbepalingen voor radicale organisaties die tot doel hebben om onze democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen moeten worden uitgebreid door aanpassing van artikel 2:20 BW. Met de in het wetsvoorstel neergelegde combinatie van civiel- en strafrechtelijke maatregelen beoogt de regering het instrumentarium voor het waarborgen van de open democratische samenleving te versterken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35366
KetenID WGK008920

Opschrift

Wetsvoorstel tot wijziging van art. 2:20 BW ter bestrijding van radicale antidemocratische rechtspersonen.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-12-2018 Internetconsultatie (start)
28-02-2019 Internetconsultatie (eind)
12-07-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-07-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-11-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-12-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
19-02-2020 Verslag
06-04-2020 Nota n.a.v. verslag
11-05-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
18-05-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
25-09-2020 Nota van wijziging
13-10-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
14-10-2020 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 01-12-2020 Voorlopig verslag
27-01-2021 Memorie van antwoord
16-02-2021 Nader voorlopig verslag
26-02-2021 Nadere memorie van antwoord
02-03-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
15-06-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
22-06-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 01-07-2021 Bekendmaking stb-2021-310
16-07-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-346
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-346

Startpagina

Acties

Delen regeling