Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke experimentenwet rechtspleging

In het regeerakkoord is opgenomen dat maatschappelijk effectieve rechtspraak innovatieve wetgeving vereist die de rechter ruimte laat om te experimenteren met eenvoudige procedures. Genoemd worden experimenten met buurtrechters en schuldenrechters. Ook de Raad voor de rechtspraak heeft wensen t.a.v. bepaalde experimenten. Het wetsvoorstel introduceert een rechtsgrondslag in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering om bij algemene maatregel van bestuur de kaders aan te geven waarbinnen van de wet kan worden afgeweken ten behoeve van experimentele procedures.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35263
KetenID WGK008922

Opschrift

Voorstel van wet houdende wijziging het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van experimenten ter bevordering van innovatie in het burgerlijk procesrecht

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-04-2018 Internetconsultatie (start)
01-06-2018 Internetconsultatie (eind)
05-10-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-10-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-02-2019 Advies Raad van State uitgebracht
06-03-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-07-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
22-07-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
10-10-2019 Verslag
28-11-2019 Nota n.a.v. verslag
04-12-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
11-02-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
19-02-2020 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 06-04-2020 Voorlopig verslag
03-06-2020 Memorie van antwoord
16-06-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
23-06-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 02-07-2020 Bekendmaking stb-2020-223
01-04-2023 Inwerkingtreding stb-2023-70

Startpagina

Acties

Delen regeling