Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet transparantie maatschappelijke organisaties

Het conceptwetsvoorstel strekt er toe dat maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar maken. Stichtingen worden verplicht om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Het voorstel strekt ter uitvoering van het regeerakkoord.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35646
KetenID WGK008930

Opschrift

Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-12-2018 Internetconsultatie (start)
22-02-2019 Internetconsultatie (eind)
08-06-2021 Internetconsultatie (start)
29-06-2021 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 16-12-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
28-08-2020 Advies Raad van State uitgebracht
31-08-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-11-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 20-11-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
23-12-2020 Verslag
05-01-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
02-05-2023 Nota n.a.v. verslag
02-05-2023 Nota van wijziging
24-05-2023 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling