Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Transparantie geldstromen naar maatschappelijke organisaties

Het conceptwetsvoorstel strekt er toe dat maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar maken. Stichtingen worden verplicht om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Het voorstel strekt ter uitvoering van het regeerakkoord.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Minister BZK
Minister FIN
Minister SZW
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35646
KetenID WGK008930

Opschrift

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het ter beschikking stellen van informatie over donaties aan stichtingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-12-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
22-02-2019 Internetconsultatie (eind)
08-06-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Raad van State 16-12-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
28-08-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 20-11-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
23-12-2020 Verslag
05-01-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling