Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit verdeling sterkte en middelen politie in verband met flexibilisering van de operationele inzet

Het ontwerp geeft de korpschef de bevoegdheid te beslissen een deel van de te realiseren operationele sterkte van een eenheid niet te realiseren en de middelen die als gevolg daarvan vrijvallen aan te wenden voor de bekostiging van andere uitgaven. Ten aanzien van een regionale eenheid doet de korpschef dit in overeenstemming met de burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert en de hoofdofficier van justitie.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008939

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Besluit verdeling sterkte en middelen politie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-12-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling