Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met flexibilisering van de asielprocedure

In dit voorstel tot wijziging van het Vb 2000 wordt de algemene asielprocedure aangepast. Voorzien wordt onder meer in het samenvoegen van het eerste gehoor en het aanmeldgehoor.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008944

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-10-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
18-11-2020 Internetconsultatie (eind)
18-12-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
28-05-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 01-06-2021 Bekendmaking stb-2021-250
25-06-2021 Inwerkingtreding stb-2021-250
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling