Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoeringswet EOM

Met de verordening wordt het EOM als orgaan van de Europese Unie opgericht. Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de Verordening EOM, maar kan pas ter hand worden genomen nadat het kabinet over toetreding heeft beslist. Het EOM treedt op in de lidstaten van de EU en is belast met het instellen van strafrechtelijk onderzoek naar, het vervolgen en het voor de nationale rechter brengen van verdachten van, , op EU niveau gedefinieerde strafbare feiten waardoor de financiële belangen van de Europese Unie zijn geschaad. Leden van het EOM treden op krachtens het nationale Wetboek van Strafvordering en de verordening. Toetreding van Nederland tot de verordening vergt aanpassing van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de positionering van het EOM en diens functionarissen ten opzichte van het Nederlandse OM en diens functionarissen, en vergt mogelijk ook aanpassing van wetgeving op strafrechtelijk terrein.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verordening
Kamerstuknummer 35429
KetenID WGK008946

Opschrift

Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-04-2019 Internetconsultatie (start)
25-05-2019 Internetconsultatie (eind)
18-10-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 31-10-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
31-01-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 02-04-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
24-04-2020 Verslag
12-05-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling