Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet Verordening Europees Openbaar Ministerie

Met de verordening wordt het EOM als orgaan van de Europese Unie opgericht. Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de Verordening EOM, maar kan pas ter hand worden genomen nadat het kabinet over toetreding heeft beslist. Het EOM treedt op in de lidstaten van de EU en is belast met het instellen van strafrechtelijk onderzoek naar, het vervolgen en het voor de nationale rechter brengen van verdachten van, , op EU niveau gedefinieerde strafbare feiten waardoor de financiële belangen van de Europese Unie zijn geschaad. Leden van het EOM treden op krachtens het nationale Wetboek van Strafvordering en de verordening. Toetreding van Nederland tot de verordening vergt aanpassing van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de positionering van het EOM en diens functionarissen ten opzichte van het Nederlandse OM en diens functionarissen, en vergt mogelijk ook aanpassing van wetgeving op strafrechtelijk terrein.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verordening
KetenID WGK008946

Opschrift

Wet houdende wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) (PbEU 2017/L283) (Uitvoeringswet Verordening Europees Openbaar Ministerie)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-04-2019 Internetconsultatie (start)
25-05-2019 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling