Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit Wtza

In de Wet toetreding zorgaanbieders (hierna: Wtza) is een nieuw systeem in het leven geroepen ter vervanging van het toelatingssysteem van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi). De Wtza bestaat uit drie onderdelen: een meldplicht, een vergunningplicht en de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder. In dit besluit staan de uitzonderingen op deze verplichtingen. Daarnaast versterkt dit besluit de positie van het onafhankelijk intern toezicht. Voorts bepaalt dit besluit in welke gevallen bij de vergunning een verklaring omtrent het gedrag (hierna: VOG) wordt opgevraagd en voor welke natuurlijke personen. Ten slotte bevat dit besluit de wijzigingen van het Besluit Jeugdwet in verband met de uitzonderingen op de meldplicht in de Jeugdwet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008987

Opschrift

Besluit houdende uitvoering van enige bepalingen van de Wet toetreding zorgaanbieders

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-05-2020 Internetconsultatie (start)
21-07-2020 Internetconsultatie (eind)
18-12-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 26-05-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
03-07-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
29-01-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
17-03-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 31-03-2021 Bekendmaking stb-2021-159
11-06-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
14-07-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-344
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-344

Startpagina

Acties

Delen regeling