Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met het stellen van eisen omtrent de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg

Het doel van deze amvb is om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg en de voorbereiding daarop zo goed mogelijk te borgen. Traumacentra moeten een regionaal overleg organiseren dat tot doel heeft te bewerkstelligen dat een patiënt die acute zorg nodig heeft op het juiste moment de juiste zorg van de juiste zorgverlener ontvangt. Traumacentra moeten knelpunten die niet in het overleg worden opgelost, melden aan IGJ, zorgverzekeraars en/of NZa. Een traumacentrum, SEH, huisartsenpost of aanbieder van acute ggz kan de zorg alleen geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) beëindigen als wordt voldaan aan de in de amvb gestelde voorwaarden. Zorgaanbieders die behoren tot de acute zorgketen moeten over een crisisplan beschikken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK008989

Opschrift

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met het stellen van eisen omtrent de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-11-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
23-01-2019 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling