Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet opheffing verpandingsverboden

Het Burgerlijk Wetboek laat toe dat bedrijven overeenkomen dat vorderingen niet mogen worden overgedragen of verpand. De crediteur kan vorderingen niet gebruiken als zekerheid voor financiering door een bank. Het wetsvoorstel regelt dat een verpandingsverbod voortaan niet meer mag worden overeengekomen. Dit komt de kredietverlening aan het bedrijfsleven ten goede.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35482
KetenID WGK009006

Opschrift

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met het uitsluiten van contractuele verboden om geldvorderingen over te dragen of te verpanden

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Huidige stap: Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-07-2018 Internetconsultatie (start)
22-08-2018 Internetconsultatie (eind)
29-11-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 11-12-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-03-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 02-06-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
22-09-2020 Verslag
08-01-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
28-11-2022 Nota n.a.v. verslag
28-11-2022 Nota van wijziging
08-12-2022 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
03-06-2024 Plenaire behandeling Tweede Kamer
11-06-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling