Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met een verhoging van de inkomensgrens

Het kindgebonden budget wordt verhoogd met ongeveer 500 miljoen euro. Om dit te realiseren wordt het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren begint, verhoogd met € 16.300,-.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris SZW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35010
KetenID WGK009009

Opschrift

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-02-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
31-03-2018 Internetconsultatie (eind)
22-06-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-07-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-07-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 06-09-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35010
17-10-2018 Verslag
22-11-2018 Nota n.a.v. verslag
04-12-2018 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
20-02-2019 Nota van wijziging
21-02-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
05-03-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 16-04-2019 Voorlopig verslag Kamerstukken 35010
26-04-2019 Memorie van antwoord
04-06-2019 Nader voorlopig verslag
17-06-2019 Nadere memorie van antwoord
18-06-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
09-07-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
09-07-2019 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 14-11-2019 Bekendmaking stb-2019-409
14-11-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2019-411
01-01-2020 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling