Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Balans arbeidsmarkt: Wet arbeidsmarkt in balans

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Minister SZW
Medeondertekenaar(s)
Minister JenV
Soort regeling
Wet
Inwerkingtreding per KB
Ja
KetenID
WGK009038

Opschrift

wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-05-2018 Internetconsultatie (eind)
29-06-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-07-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-10-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 07-11-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35074
08-11-2018 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.