Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Balans arbeidsmarkt: Wet arbeidsmarkt in balans

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35074
KetenID WGK009038

Opschrift

wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-05-2018 Internetconsultatie (eind)
29-06-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-07-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-10-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 07-11-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
08-11-2018 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
12-12-2018 Verslag
09-01-2019 Nota n.a.v. verslag
11-01-2019 Nota van wijziging
15-01-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
30-01-2019 Tweede nota van wijziging
31-01-2019 Derde nota van wijziging
31-01-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
05-02-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 01-04-2019 Voorlopig verslag
05-04-2019 Memorie van antwoord
30-04-2019 Nader voorlopig verslag
07-05-2019 Nadere memorie van antwoord
14-05-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
20-05-2019 Plenaire behandeling Eerste Kamer
28-05-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 19-06-2019 Bekendmaking stb-2019-219
18-07-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2019-266
01-01-2020 Inwerkingtreding
01-04-2020 Inwerkingtreding stb-2019-474
01-01-2021 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling