Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet medische hulpmiddelen

Op 26 mei 2017 zijn de verordening (EU) nr. 2017/745 en verordening (EU) nr. 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (hierna: de verordeningen) gepubliceerd. De nieuwe verordeningen hebben tot doel het functioneren van de interne markt voor medische hulpmiddelen te garanderen, uitgaande van een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid. Na de inwerkingtreding van de verordeningen, die onder meer voorzien in de intrekking van een aantal tot op heden geldende richtlijnen, hebben zij rechtstreekse werking in de nationale rechtsordes van de lidstaten. Om de verordeningen goed ten uitvoer te brengen is echter op een aantal onderdelen aanvullende nationale wet- en regelgeving vereist. Het nu voorliggende wetsvoorstel voorziet daarin. Om partijen de tijd te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe regels, is de Verordening (EU) 2017/745 op 26 mei 2020 van toepassing en Verordening (EU) 2017/746 op 26 mei 2022. Echter, bepaalde onderdelen van de verordeningen treden reeds eerder in werking.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verordening
Kamerstuknummer 35043
KetenID WGK009042

Opschrift

Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-05-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 31-05-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-08-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 25-09-2018 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
13-11-2018 Verslag
21-12-2018 Nota n.a.v. verslag
21-12-2018 Nota van wijziging
19-02-2019 Nader verslag
18-03-2019 Nota n.a.v. nader verslag
28-03-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
12-04-2019 Tweede nota van wijziging
11-04-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
16-04-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 21-05-2019 Voorlopig verslag
18-06-2019 Memorie van antwoord
17-09-2019 Nader voorlopig verslag
04-10-2019 Nadere memorie van antwoord
08-10-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
15-10-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 11-11-2019 Bekendmaking stb-2019-400
04-06-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-156
05-06-2020 Inwerkingtreding stb-2020-156
16-07-2021 Bekendmaking stb-2021-348
17-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-348
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling