Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet CPC-verordening

Regeling van de wettelijke basis van enkele aspecten van de nieuwe CPC-verordening.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris EZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
Kamerstuknummer 35251
KetenID WGK009079

Opschrift

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-07-2018 Internetconsultatie (start)
14-09-2018 Internetconsultatie (eind)
05-03-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-03-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-06-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 04-07-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
10-10-2019 Verslag
18-11-2019 Nota n.a.v. verslag
18-11-2019 Nota van wijziging
15-01-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
21-01-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 28-01-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
04-02-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 18-02-2020 Bekendmaking stb-2020-64
19-02-2020 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling