Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit implementatie technische pijler vierde spoorwegpakket

Besluit tot nadere implementatie van de technische pijler van het vierde spoorwegpakket.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Spoor
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK009084

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen en het Besluit spoorverkeer in verband met de implementatie van richtlijn (Eu) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016 L 138/44) en richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake de veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
EU-richtlijn aangenomen
21-09-2016 Implementatieschema EU-richtlijn
22-02-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-02-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-03-2019 Advies Raad van State uitgebracht
27-05-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 11-06-2019 Bekendmaking stb-2019-203
16-06-2019 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling