Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de vereenvoudiging van de markttoets

In het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is de volgende passage opgenomen: Op plaatsen waar geen commerciële partij bereid blijkt of in staat is om te investeren in middenhuurwoningen wordt de markttoets vereenvoudigd. Een aantal vereenvoudigingen zijn reeds mogelijk zonder dat de Woningwet hoeft gewijzigd te worden. Deze quick wins worden in deze wijziging meegenomen

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009098

Opschrift

Regeling tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de vereenvoudiging van de markttoets

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Bekendmaking 17-07-2018 Bekendmaking stcrt-2018-39197
10-10-2018 Inwerkingtreding stcrt-2018-39197

Startpagina

Acties

Delen regeling