Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

In dit besluit wordt de doorberekening van de kosten van het financieel toezicht aan de sector uitgewerkt. Onderdeel hiervan is de nieuwe verdeling van deze kosten over de verschillende toezichtcategorieën.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister SZW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009109

Opschrift

Besluit van houdende regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. en de financiering van de toezichtkosten (Besluit bekostiging financieel toezicht 2019)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-01-2018 Internetconsultatie (start)
11-03-2018 Internetconsultatie (eind)
07-09-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-10-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
28-11-2018 Advies Raad van State uitgebracht
02-04-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 25-04-2019 Bekendmaking stb-2019-156
26-04-2019 Inwerkingtreding stb-2019-156
26-04-2019 Inwerkingtreding stb-2019-156

Startpagina

Acties

Delen regeling