Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Balans arbeidsmarkt: wijziging Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding ivm ruimere mogelijkheid om scholingskosten af te trekken van transitievergoeding

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009115

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding teneinde het mogelijk te maken inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding in mindering te brengen indien verworven kennis en vaardigheden zijn aangewend om een andere functie bij de werkgever uit te oefenen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-11-2018 Internetconsultatie (start)
10-12-2018 Internetconsultatie (eind)
27-09-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-10-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-11-2019 Advies Raad van State uitgebracht
11-06-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 23-06-2020 Bekendmaking stb-2020-188
01-07-2020 Inwerkingtreding
01-07-2020 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling