Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingswet financiële markten 2019

Dit ontwerpwetsvoorstel bevat diverse wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het accountantsberoep (Wab).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35117
KetenID WGK009151

Opschrift

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-01-2018 Internetconsultatie (start)
16-02-2018 Internetconsultatie (eind)
12-10-2018 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-10-2018 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
07-11-2018 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 14-01-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
14-01-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
14-02-2019 Verslag
19-03-2019 Nota n.a.v. verslag
06-06-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 25-06-2019 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
02-07-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 18-07-2019 Bekendmaking stb-2019-265
21-10-2019 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2019-342
01-01-2020 Inwerkingtreding stb-2019-342

Startpagina

Acties

Delen regeling