Overheid.nl| Zoekpagina

Hoog contrast

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Wijziging Participatiewet ten aanzien van personen met een zorgbehoefte die een gezamenlijke huishouding voeren met een bloedverwant in de tweede graad

De Participatiewet wordt naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 8 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3081) gewijzigd ten aanzien van personen die een gezamenlijke huishouding voeren met een bloedverwant in de tweede graad en waar er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte.

Gegevens

Eerste ondertekenaar
Staatssecretaris SZW
Soort regeling
Wet
Inwerkingtreding per KB
Nee
KetenID
WGK009175

Opschrift

Wijziging Participatiewet ten aanzien van personen met een zorgbehoefte die een gezamenlijke huishouding voeren met een bloedverwant in de tweede graad

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-12-2018 Ministerraad akkoord

Acties

Delen regeling

De informatie in de Wetgevingskalender vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.