Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel tbv het creëren van grondslagen voor de gepseudonimiseerde kwaliteitsregistraties LADIS en LTR en enkele andere wijzigingen

Door het gewijzigde standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens moeten gepseudonimeerde gegevens ook worden beschouwd als persoonsgegevens. Derhalve moeten er wettelijke grondslagen worden gecreëerd voor enkele registraties die beogen de kwaliteit van de zorg te monitoren en verbeteren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35562
KetenID WGK009176

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-07-2019 Internetconsultatie (start)
02-09-2019 Internetconsultatie (eind)
12-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 09-09-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
12-10-2020 Verslag
13-11-2020 Nota n.a.v. verslag
03-12-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
16-09-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 05-10-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
12-10-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
12-10-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 27-10-2021 Bekendmaking stb-2021-496
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-584
23-06-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-247
01-07-2022 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling