Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit evidente staatloosheid

Met het wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid wordt een nieuwe procedure in het leven geroepen om via de civiele rechter staatloosheid (het niet hebben van een nationaliteit) erkend te krijgen. Vastgestelde staatloosheid levert enkele specifieke rechten op, zoals versnelde naturalisatie, mits men rechtmatig in Nederland verblijft. De nieuwe gerechtelijke procedure is bedoeld voor de meer complexe gevallen (in de praktijk de meeste) waarin een gesteld staatloze bijvoorbeeld geen documenten heeft waarmee hij zijn staatloosheid kan aantonen. Indien een gesteld staatloze dit ook evident is, zou het een verspilling van tijd en middelen betekenen als iemand naar de rechter moet. In de amvb wordt geregeld wanneer van evidente staatloosheid sprake is (bijvoorbeeld vanwege een uitspraak van een buitenlandse rechter). Het bestuursorgaan dat oordeelt over een specifiek staatlozen recht (zoals versnelde naturalisatie) kan in zo’n geval zelf de staatloosheid erkennen zonder rechterlijke tussenkomst.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Migratie en integratie | Nederlanderschap
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK009199

Opschrift

Voorstel voor een algemene maatregel van bestuur houdende de voorwaarden voor het aannemen van evidente staatloosheid

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-03-2022 Internetconsultatie (start)
29-04-2022 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 21-12-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
01-02-2023 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling