Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Nieuwe Wet inburgering houdende regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Met dit wetsvoorstel wordt het inburgeringsstelsel herzien. Het huidige stelsel bevat belemmeringen, waardoor inburgering als start van meedoen in de Nederlandse samenleving onvoldoende tot zijn recht komt. In het nieuwe stelsel worden inburgeringsplichtigen, gemeenten en het Rijk optimaal in positie gebracht, zodat het doel van inburgering wordt bereikt: alle inburgeringsplichtigen doen zo snel en volwaardig mogelijk mee in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009219

Opschrift

Wet houdende regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-06-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
07-08-2019 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling