Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Nieuwe Wet inburgering houdende regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Met dit wetsvoorstel wordt het inburgeringsstelsel herzien. Het huidige stelsel bevat belemmeringen, waardoor inburgering als start van meedoen in de Nederlandse samenleving onvoldoende tot zijn recht komt. In het nieuwe stelsel worden inburgeringsplichtigen, gemeenten en het Rijk optimaal in positie gebracht, zodat het doel van inburgering wordt bereikt: alle inburgeringsplichtigen doen zo snel en volwaardig mogelijk mee in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35483
KetenID WGK009219

Opschrift

Wet houdende regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-06-2019 Internetconsultatie (start)
07-08-2019 Internetconsultatie (eind)
24-01-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-01-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
30-04-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 03-06-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
11-06-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
17-06-2020 Verslag
25-06-2020 Nota n.a.v. verslag
25-06-2020 Nota van wijziging
29-06-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
02-07-2020 Tweede nota van wijziging
02-07-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
21-07-2020 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 29-09-2020 Voorlopig verslag
16-10-2020 Memorie van antwoord
27-10-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
01-12-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
01-12-2020 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 02-02-2021 Bekendmaking stb-2021-38
03-12-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-586
01-01-2022 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling