Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Breed offensief: Wijzigingen Wajong n.a.v. Beleidsdoorlichting

Enkele wijzigingen in de Wajong naar aanleiding van de beleidsdoorlichting waaruit naar voren is gekomen dat er sprake is van een aantal knelpunten die voor de participatie van mensen met een Wajong-uitkering een belemmering zijn. Het voornemen is deze belemmeringen weg te nemen en participatie te stimuleren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris SZW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35213
KetenID WGK009236

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-11-2018 Internetconsultatie (start)
18-12-2018 Internetconsultatie (eind)
22-02-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 27-02-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-04-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 29-05-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
03-06-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
04-07-2019 Verslag
09-09-2019 Nota n.a.v. verslag
01-10-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
21-10-2019 Nota van wijziging
30-10-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
07-11-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 17-12-2019 Voorlopig verslag
17-01-2020 Memorie van antwoord
11-02-2020 Nader voorlopig verslag
19-02-2020 Nadere memorie van antwoord
12-03-2020 Tweede nader voorlopig verslag
07-04-2020 Tweede nadere memorie van antwoord
07-04-2020 Nota n.a.v. Verslag
24-04-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
19-05-2020 Plenaire behandeling Eerste Kamer
26-05-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 18-06-2020 Bekendmaking stb-2020-173
18-06-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-174
01-09-2020 Inwerkingtreding
01-01-2021 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling