Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Breed offensief: Wijzigingen Wajong n.a.v. Beleidsdoorlichting

Enkele wijzigingen in de Wajong naar aanleiding van de beleidsdoorlichting waaruit naar voren is gekomen dat er sprake is van een aantal knelpunten die voor de participatie van mensen met een Wajong-uitkering een belemmering zijn. Het voornemen is deze belemmeringen weg te nemen en participatie te stimuleren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris SZW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35213
KetenID WGK009236

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-11-2018 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
18-12-2018 Internetconsultatie (eind)
22-02-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 27-02-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-04-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 29-05-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
03-06-2019 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
04-07-2019 Verslag
09-09-2019 Nota n.a.v. verslag
01-10-2019 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling