Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit versterking voorschoolse educatie (16 uur VVE)

In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' is aangekondigd dat zal worden ingezet op versterking van de voorschoolse educatie (ve). In het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie zal daartoe worden geregeld dat het aanbod van voorschoolse educatie voor achterstandsleerlingen per week zal worden verhoogd van 10 naar 16 uur. Ook wordt geregeld dat beroepskrachten die in opleiding zijn onder voorwaarden kunnen worden ingezet in het ve, zodat zij de benodigde praktijkervaring op kunnen doen en een voldoende aanbod van ve gewaarborgd blijft.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009277

Opschrift

Besluit van 20 september 2019 tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met de verhoging van het minimaal aantal uren aanbod voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-02-2019 Internetconsultatie (start)
22-03-2019 Internetconsultatie (eind)
28-07-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-08-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-08-2019 Advies Raad van State uitgebracht
20-09-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 11-10-2019 Bekendmaking stb-2019-315
01-08-2020 Inwerkingtreding stb-2019-315
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2019-315
01-01-2022 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling