Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verlengde kwalificatieplicht

Deze wet maakt het voor gemeenten mogelijk om de maatregel van de verlengde kwalificatieplicht in te zetten. De verlengde kwalificatieplicht houdt in dat jongeren van 18 tot 21 jaar verplicht worden om naar school te gaan totdat ze een startkwalificatie (diploma op minimaal mbo niveau 2, havo- of vwo-niveau) hebben gehaald. Het doel van de maatregel is om zo veel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten halen en het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen.”

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK009284

Opschrift

Wet verlengde kwalificatieplicht

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-06-2020 Internetconsultatie (start)
18-09-2020 Internetconsultatie (eind)
18-09-2020 Internetconsultatie (eind)
04-12-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 11-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-04-2021 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling