Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Versterken positie mbo-studenten

Iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, moet de kans krijgen om onderwijs te volgen en daarbij het maximale uit zichzelf te halen. Het wetsvoorstel ‘versterken positie mbo-studenten’ draagt daaraan bij door: 1) de introductie van een mbo-studentenfonds; 2) maatregelen voor de versterking van de positie van zwangere mbo-studenten; 3) de introductie van de mbo-verklaring; 4) wijziging van de benaming van mbo-studenten. Daarnaast wordt voorgestel niet langer te verplichten om nadere vooropleidingseisen te stellen bij de toelating tot een beroepsopleiding.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35252
KetenID WGK009285

Opschrift

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-12-2018 Internetconsultatie (start)
17-01-2019 Internetconsultatie (eind)
18-04-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 26-04-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-06-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 09-07-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
03-10-2019 Verslag
28-11-2019 Nota n.a.v. verslag
28-11-2019 Nota van wijziging
09-03-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
10-03-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 27-05-2020 Voorlopig verslag
01-06-2020 Memorie van antwoord
15-06-2020 Nader voorlopig verslag
19-06-2020 Nadere memorie van antwoord
23-06-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
30-06-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 08-07-2020 Bekendmaking stb-2020-234
22-07-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-276
01-08-2021 Inwerkingtreding stb-2021-276
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling