Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit NLQF

Het NLQF is een kwalificatieraamwerk voor de inschaling van opleidingen, zodat die vergeleken kunnen worden met opleidingen in andere landen van de Europese Unie. Op grond van het Wetsvoorstel NLQF (WGK006661) worden bij of krachtens deze algemene maatregel van bestuur de niveaus van het NLQF vastgesteld, alsmede de verhouding tussen de NLQF- en EQF-niveaus. Ook wordt in deze amvb een organisatie aangewezen als Nationaal coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) en wordt de belangrijkste taak van het NCP NLQF nader uitgewerkt: het op verzoek van de aanbieder van een non-formele opleiding vaststellen van het NLQF-niveau van die opleiding. Deze amvb zal tegelijk met de Wet NLQF in werking treden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK009297

Opschrift

Besluit van ... houdende de aanwijzing van het Nationaal coördinatiepunt NLQF, de vaststelling van de kwalificatieniveaus van het NLQF, de wijze waarop deze kwalificatieniveaus corresponderen met het EQF en het stellen van nadere regels over de vaststelling van het NLQF-niveau van non-formele opleidingen (Besluit NLQF)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-10-2023 Internetconsultatie (start)
14-11-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling