Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet register onderwijsdeelnemers i.v.m. verwerking persoonsgegevens onderwijsdeelnemers

Met dit wetsvoorstel wordt de Wet register onderwijsdeelnemers gewijzigd in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens uit het register onderwijsdeelnemers. De volgende onderwerpen worden in dit wetsvoorstel geregeld: - Ten eerste worden particuliere, buitenlandse en internationale scholen (de zogenoemde B3- en B4-scholen) aangesloten op het register onderwijsdeelnemers, met het oog op een effectievere aanpak van verzuim. - Ten tweede wordt het aantal grondslagen voor het verstrekken van gegevens uit het register onderwijsdeelnemers aan organisaties uitgebreid ten behoeve van de uitvoering van diverse taken van deze organisaties. - Ten derde wordt een aantal andere aspecten geregeld: er wordt een grondslag geboden voor het gebruik van basisgegevens voor de bepaling van het door studenten verschuldigde collegegeld en voor het gebruik van diplomagegevens voor het legaliseren van diploma’s ten behoeve van het gebruik hiervan in het buitenland.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35963
KetenID WGK009309

Opschrift

Wet van 20 april 2022 tot wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-02-2021 Internetconsultatie (start)
09-03-2021 Internetconsultatie (eind)
25-06-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 02-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-09-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 11-11-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
23-11-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
09-12-2021 Verslag
22-02-2022 Nota n.a.v. verslag
22-02-2022 Nota van wijziging
31-03-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
31-03-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 12-04-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
19-04-2022 Plenaire behandeling Eerste Kamer
19-04-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 13-05-2022 Bekendmaking stb-2022-177
07-07-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-285
08-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-285
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-285
01-10-2022 Inwerkingtreding stb-2022-285
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-285
01-08-2023 Inwerkingtreding stb-2022-285
01-01-2024 Inwerkingtreding stb-2022-285
01-01-2024 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling