Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel waarborgen thuisonderwijs

Het wetsvoorstel regelt de voorschriften met inachtneming waarvan ouders vrijstelling kunnen inroepen van de Leerplichtwet 1969, als zij bezwaar hebben tegen de richtingen van scholen. Die voorschriften regelen de kwaliteit van het thuisonderwijs en het toezicht daarop door de leerplichtambtenaar en de inspectie van het onderwijs.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK009318

Opschrift

Wetsvoorstel tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht houdende aanvullende voorschriften aan de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, onder b, van de Leerplichtwet 1969 (Wetsvoorstel voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-06-2020 Internetconsultatie (start)
02-06-2020 Internetconsultatie (start)
16-07-2020 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling